За нас - ДГ Здравец
Меню Затваряне

За нас

Екипът на детска градина  „Здравец” е висококвалифициран  и с  любов подхожда към работата си.

Тук за отглеждането,обучението и възпитанието на децата се грижат  8  предучилищни педагози ,  1 музикален учител , и 4 помощник-възпитатели. Това е малък колектив от различни поколения, но всички обединени с една цел- да направят детството на своите възпитаници интересно, щастливо, неповторимо.

В градината има и 2 медицински специалисти ,които наблюдават  и отговарят  за здравето и доброто  състояние на мълчуганите.

 Учебно-възпитателната работа се осъществява  в съответствие с държавните образователни стандарти в предучилищното възпитание , одобрени от  МОН и  съобразени   с    възрастовите и индивидуални потребности на децата.

Педагогическото майсторство в ежедневната работа и индивидуалния подход  към всяко дете превръща детската градина в желано място.

Всеки ден е неповторим, изпълнен с обич и топлина.

При нас децата имат високо самочувствие, защото всеки педагог се стреми да поощрява  и развива силните им страни.

Приятелството е в основата на общуването в детския колектив.Тук децата играят, строят, пеят, танцуват, рисуват, забавляват се заедно.

Екипът на ДГ „Здравец” има свой собствен стил и почерк на работа.

Материалната база в занималните  предлага съвременно обзавеждане с модерни мебели и подбрани цветове.Кътовете по интереси и тези за игра сменят своя облик в съответствие с възрастта и нагласите на децата.Всяка занималня  разполага с мултимедия.

Младите учители внасят нов и съвременен поглед в поднесения материал.

Атмосферата, която цари е ведра и наситена с много емоции и позитивна нагласа.

Детското заведение предлага възможности и за допълнителни дейности по народни и модерни танци.

Подготвителните групи изучават английски език –дейността е финансирана   от Община Бургас  и не се заплаща от родителите.

Традиция е участието на децата в общинските , регионалните и националните конкурси за детска рисунка.

Екипът и децата на ДГ „Здравец” са активни участници  в общински и регионални мероприятия и проекти:

Програма :„Детска градина сред природата” ;

Програма: „ Четири годишни времена за здравето на нашите деца” ;

Програма: „Храни се разумно , живей здравословно” ;

Програма : „Физкултура на открито” ;

Програма :„ Родители доброволци”;

Проект: „Големият лов на растения” по инициатива на българско движение „ Син флаг”. ;

Проект: „Спорт за здраве”  – за предоставяне на средства за подпомагането на физическото възпитание и спорта ;

Проект: „За чиста околна среда ”  –  към  Национална кампания  „Обичам природата   –  и аз участвам” ;

Проект:  „Климатът и аз”   – „Пестим енергия във детската градина” към

Национален доверителен  еко фонд .

Целта е в училищата и детските градини в България да мотивираме децата да      ползват енергията разумно и да контролират постъпките си от гл. т.  на  „отпечатъка“, който оставят върху околната среда, върху нашата планета.